Informacje o Stowarzyszeniu

Skład Zarządu Stowarzyszenia Proobronnego
Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa


Prezes – dr inż. Jacek Czerniak
Wiceprezes – mgr inż. Dawid Ewald
Sekretarz – mgr inż² Grzegorz Czeczot