Bushcraft i survival militarny

Bushcraft i survival militarny jako formy edukacji patriotycznej młodzieży akademickiej regionu kujawsko-pomorskiego

Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie AKMS w latach 2018-2019.

Projekt skierowany do:
– młodzieży akademickiej,
– młodzieży klas mundurowych szkół średnich (w województwie kujawsko-pomorskim jest 20 szkół prowadzących takie klasy dane z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy),
– pasjonatów obcowania z naturą,
– organizacji proobronnych,

Każdego roku trwania projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Wykład 1: Zasady “Leave No Trace” i prawo o lasach – 100 uczestników 

Wykład 5h na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (partner) dotyczący prawnych
aspektów poruszanie się po lasach w Polsce oraz o dobrych praktykach zawartych w zasadach “Leave No
Trace” czyli jak zachować przyrodę dla potomności.

  • Wykład 2: Taktyka partyzancka na przykładzie leśnych oddziałów niepodległościowych – 100 uczestników 

Seria 5 wykładów (10h) na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (partner)
dotyczących:
– Organizacja i struktura oddziałów partyzanckich podczas okupacji niemieckiej
– Taktyka działań partyzanckich
– Wybrane sylwetki Żołnierzy Wyklętych
– Oddziały podziemia niepodległościowego po roku 1945 na terenach Bydgoszczy oraz gmin przyległych

  • Warsztaty z Terenoznawstwa – 100 uczestników 

Ramowy program warsztatów:
– udział uczestników w marszu z pomocą mapy i kompasu
– marszem na azymut,
– uwzględnianiem deklinacji,
– stosowaniem parokroków i nawigacji GPS,
– nawigacja w sytuacji awaryjnej
– podstawy nawigacji nocnej

  • Warsztaty z Taktyki zielonej – 100 uczestników 

Ramowy program warsztatów:
Szkolenie obejmuje dwa podstawowe elementy:
a) część teoretyczną (ogólne omówienie działań taktycznych piechoty),
b) część praktyczną (zasady walki druzyny lekkiej piechoty):
– reakcja na kontakt,
– natarcie improwizowane (doraźne),
– zerwanie kontaktu,
– reakcja na zasadzkę (bliską/daleką),
– niszczenie umocnionego stanowiska ogniowego,
– oczyszczenie okopu.
Zajęcia realizowane są w ciągu 2 dni szkoleniowych wg poniższego planu:
a) wykład (zasady walki drużyny piechoty, battle drills),
b) zajęcia polowe (zasady walki drużyny piechoty, battle drills),
c) wykład (ogólne omówienie działań taktycznych piechoty),
d) ćwiczenie przygotowawcze (realizowane samodzielnie przez szkolonych),
e) egzamin praktyczny/teoretyczny.

  • Warsztaty z Pierwszej pomocy i medycyny w warunkach ekstremalnych CLS/TCCC – 100 uczestników

Ramowy program warsztatów:
– zarys organizacji systemu ratownictwa medycznego
– schemat postępowania w BLS ze szczególnym uwzględnieniem NZK (nagłe zatrzymanie krążenia) oraz
omówienie odwracalnych przyczyn NZK.
– łańcuch przeżycia, podsumowanie wytycznych ERC 2015
– omówienie działania oraz sposób użytkowania AED
– postępowanie z obrażeniami ciała w ramach pierwszej pomocy
– wprowadzenie do kwalifikowanej pierwszej pomocy
– omówienie różnic w wyposażeniu ratownika pola walki oraz ratownika KPP
– postępowanie z obrażeniami ciała w ramach pierwszej pomocy taktycznej ze szczególnym
uwzględnieniem ran postrzałowych ze szczególnym uwzględnieniem ran klatki piersiowej
– sposoby transportu rannego podczas działań taktycznych
– omówienie zagrożeń wynikających ze specyfiki działania w warunkach taktycznych

  • Warsztaty z technik obozowania typu Bushcraft – 100 uczestników

Ramowy program warsztatów:
– zanim wyruszysz czyli jak przygotować się do wyjścia w teren
– sytuacja survivalowa a reakcje organizmu ( psychologia przetrwania )
– priorytety w sytuacji survivalowej – podstawowe zasady przetrwania
– podstawy sygnalizacji ratunkowej- sygnalizacja w trudnym terenie
– improwizowane schronienie – najważniejsze zasady budowy
– budowa schronienia ze śniegu (w czasie szkoleń zimowych)
– ogień – skuteczne metody w każdych warunkach
– woda – pozyskiwanie i uzdatnianie do spożycia
– nocleg awaryjny w terenie leśnym
– podstawowy zestaw survivalowy i zagadnienia sprzętowe
– techniki bezpiecznej i efektywnej pracy nożem w sytuacji awaryjnej

 

Zarejestruj się na warsztat!

Uczestniczyć można w jednym lub wielu warsztatach i wykładach, decyduje kolejność zgłoszeń.