Paszport MON

Komponent Stowarzyszenia AKMS bierze udział w programie Biura do Spraw Proobronnych pn. „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”, tzw. „Paszport 2018″.

Celem programu jest:

przygotowanie komponentów pododdziałów proobronnych do współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie szkolenia, wybranych obszarów zadań kryzysowych i bojowych (zasadniczo w ramach ćwiczeń wojskowych);
ujednolicenie procesu szkolenia organizacji proobronnych i zapewnienie zgodności ich wyszkolenia ze standardami obowiązującymi w SZ RP;
przygotowanie wartościowych kandydatów do terytorialnej i zawodowej służby wojskowej;
certyfikacja komponentów organizacji proobronnych, które uzyskały zaliczenie z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych objętych programem – przyznanie „Paszportu”.

Dotychczasowe wyjazdy szkoleniowe:

  • 24-25.02.2018 / Dęblin (CSIL, 2.pinż, 41.BLSz) / INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO, MUSZTRA, SZKOLENIE STRZELECKIE, TAKTYKA
  • 16-20.04.2018 / Łódź (WCKMed) / Kurs medyczny pierwsza pomoc na polu walki (1 turnus)
  • 21-22.04.2018 / Rzeszów, Nowa Dęba (21.BSP, OSPWL) / SZKOLENIE INŻ.-SAP., SZKOLENIE STRZELECKIE, TERENOZNAWSTWO, TAKTYKA, OPBMR, POPL
  • 04-07.06.2018 / Kielce (CPdMZ) / Kurs z zakresu SERE
  • 04-08.06.2018 / Poznań (CSWLąd, SP WLąd) / Kurs dowódcy drużyny
  • 16-17.06.2018 / Warszawa Wesoła (1.BPanc) / ŁĄCZNOŚĆ, SZKOLENIE STRZELECKIE, TAKTYKA, ROZPOZNANIE, OPBMR, POPL, TERENOZNAWSTWO, SERE
  • 18-22.06.2018 / Łódź (WCKMed) / Kurs medyczny pierwsza pomoc na polu walki (2 turnus)

więcej informacji tutaj