Paszport MON

Komponent JL2305 Stowarzyszenia AKMS wziął udział w 2018 roku w programie Biura do Spraw Proobronnych pn. „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”, tzw. „Paszport 2018″.

Celem programu było:

 • przygotowanie komponentów pododdziałów proobronnych do współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie szkolenia, wybranych obszarów zadań kryzysowych i bojowych (zasadniczo w ramach ćwiczeń wojskowych);
 • ujednolicenie procesu szkolenia organizacji proobronnych i zapewnienie zgodności ich wyszkolenia ze standardami obowiązującymi w SZ RP;
 • przygotowanie wartościowych kandydatów do terytorialnej i zawodowej służby wojskowej;
 • certyfikacja komponentów organizacji proobronnych, które uzyskały zaliczenie z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych objętych programem – przyznanie „Paszportu”.

Zrealizowano następujące wyjazdy szkoleniowe:

 • 24-25.02.2018 / Dęblin (CSIL, 2.pinż, 41.BLSz) 
  • INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO
  • MUSZTRA,
  • SZKOLENIE STRZELECKIE
  • TAKTYKA
 • 16-20.04.2018 / Łódź (WCKMed)
  • Kurs medyczny pierwsza pomoc na polu walki (1 turnus)
 • 21-22.04.2018 / Rzeszów, Nowa Dęba (21.BSP, OSPWL)
  • SZKOLENIE INŻ.-SAP.
  • SZKOLENIE STRZELECKIE,
  • TERENOZNAWSTWO,
  • TAKTYKA,
  • OPBMR,
  • POPL
 • 04-07.06.2018 / Kielce (CPdMZ)
  • Kurs z zakresu SERE
 • 04-08.06.2018 / Poznań (CSWLąd, SP WLąd)
  • Kurs dowódcy drużyny
 • 16-17.06.2018 / Warszawa Wesoła (1.BPanc)
  • ŁĄCZNOŚĆ,
  • SZKOLENIE STRZELECKIE,
  • TAKTYKA, ROZPOZNANIE,
  • OPBMR,
  • POPL,
  • TERENOZNAWSTWO,
  • SERE
 • 18-22.06.2018 / Łódź (WCKMed)
  • Kurs medyczny pierwsza pomoc na polu walki (2 turnusy
 • 16-20.07.2018 Kurs logistyczny “CSLog Grudziądz”
  • logistyczna
 • 06 – 07.10.2018 r. Szkolenia zgrywające do ćwiczenia wojskowego
  JS 1001 Bełchatów “drużyna w składzie szkieletowym”
  d-ca, zastępca d-cy, logistyk, RTO, medyk
 • 20 – 21.10.2018 TAKTYKA I TECHNIKI ŻW “CSŻW
  Mińsk Mazowiecki” ogólna
 • 22-25.10.2018 – Kurs medyczny WCKMed Łódź
  • pierwsza pomoc na polu walki (3 turnus)
 • 12-13.11.2018 ANAKONDA18 – rejon Chełmno
  • Sprawdzenie komponentu w ramach ćwiczenia wojskowego

więcej informacji tutaj